Ogród Puławski


Idź do treści

26-27 VI 2003

Wydarzenia

W dniach 26 - 27 VI 2003 roku w Pałacu Czartoryskich odbyła się naukowa konferencja pt. "Ogród Puławski - Przeszłość Przyszłości". Konferencja wywołała duże zainteresowanie wśród znawców i sympatyków tematu w kraju oraz za granicą (Anglia, Holandia, Ukraina). Podczas obrad wygłoszono 21 referatów, przedstawiono 5 posterów, zgłoszono też wiele wniosków związanych z rewaloryzacją i ochroną Ogrodu Puławskiego. Większość zgłoszonych referatów i posterów została opublikowana w niniejszych zeszytach.


Fundacja Ogród Puławski
Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa


Zeszyt I

"Ogród Puławski w czasach Księżny Izabelli oraz perspektywy jego zachowania przy zmianie funkcji"
Materiały konferencyjne

Puławy 1999

Spis treści

1. Słowo wstępne

2. Janusz Bogdanowski - "Myśli różne" i czyny Izabeli ks. Czartoryskiej w przekształcaniu Ogrodu Puławskiego na wzór angielski

3. Alina Aleksandrowicz - Poetyckie stylizacje ogrodów puławskich

4. Agnieszka Whelan - Czuła dusza w krajobrazie postępu.Dziennik podróży Izabeli Czartoryskiej po Anglii i Szkocji

5. Adam Wołk - Status Ogrodu Puławskiego w instytutach naukowych

6. Iwona Hajewska - Kolekcja dendrologiczna w Ogrodzie Dolnym w Puławach

7. Dyskusja

8. Wnioski z Konferencji

9. Jan Jadczyszyn - Sadzenie drzew pamiątkowych

10. Bibliografia prac prof. dr hab. Aliny Aleksandrowicz poświęconych Czartoryskim i pisarzom związanym z Puławami
Fundacja Ogród Puławski
Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa


Zeszyt II


"Ogród Puławski - Przeszłość Przyszłości"
Materiały konferencyjne


Puławy 2003

Spis treści

1. Słowo wstępne

2. Stanisław Mossakowski - Wczesny projekt pałacu w Puławach

3. Alina Aleksandrowicz - Z symboliki puławskich przestrzeni ogrodowych

4. Anna Majdecka - Strzeżek - Dzieje Ogrodu w Puławach

5. Agnieszka Whelan - O sztuce i praktyce sadzenia roślin w ogrodach Izabelli Czartoryskiej

6. Magdalena Lisowska - Założenia projektowe Ogrodu Puławskiego

7. Euzebiusz Maj - Zabytkowy park XX. Czartoryskich w Puławach.Utracona przeszłość - trudna teraźniejszość.

8. Euzebiusz Maj - Krajobrazy z "Tankredem i Kloryndą" w Puławskim Ogrodzie.W poszukiwaniu utraconego "genius loci" romantycznego ogrodu.

9. Bożena Wójcik - Łacha Wiślana - integralną częścią historycznego założenia pałacowo - parkowego w Puławach - dawniej i dzisiaj.Kierunki rewaloryzacji.

10. Jan Jadczyszyn, Adam Wołk - Komputerowy system informacji dla zieleni Ogrodu Puławskiego

11. Piotr Safader - Ptaki Ogrodu Puławskiego

12. Henryk Czech - Puławskie groty

13. Adam Wołk - Świątynia Sybilli i amfiteatr grecki w Puławach w świetle opisów podróży do Włoch Stanisława Staszica

14. Zbigniew Wójcik - Brygadiera Józefa Kopcia kontakty z Puławami na początku XIX wieku

15. Jan Niedźwiedź - Rola puławskiego ogrodnika Czartoryskich Piotra Verniera w urządzaniu pierwszego ogrodu publicznego w Lublinie

16. Hanna Fleszar - Park w Krasiczynie

17. Katarzyna Piotrowska - Nosek - Proces rewaloryzacji Parku Mużakowskiego [Muskauer Park]

18. Krystyna Pudelska - Park dworski w Felinie - stan aktualny

19. Agata Zachariasz - Polska sztuka ogrodowa początku XIX wieku w ocenie Johna Claudiusa Loudona

20. Izabela Gerold, Adam Rostański - Dendroflora Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie - walory i możliwości wykorzystania w celach dydaktycznych

21. Maciej Kwiatkowski - Walory krajobrazowe i historyczne założenia ogrodowego przy dworków Kościuszków oraz Ogrodu Botanicznego UMCS na Sławinku w Lublinie

22. Wspomnienie o profesorze Januszu Bogdanowskim (1929 - 2003)

23. Wnioski

Ilość odwiedzin
licznik odwiedzin

Powrót do treści | Wróć do menu głównego