Ogród Puławski


Idź do treści

Historia Ogrodu

O nas

Fundacja Wspierania Historycznego Ogrodu Puławskiego powstała w 1997 r., a w 2002 r. została formalnie zarejestrowana.

Założycielami Fundacji są: Gmina Miasto Puławy, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy
Instytut Badawczy, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach - Oddział Pszczelnictwa, Puławska
Szkoła Wyższa, Parafia Rzymsko-Katolicka "WNMP"
, czyli zarządcy terenów wchodzących w skład
zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego, a także Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. oraz osoby fizyczne.Głównym zadaniem Fundacji jest przywracanie dawnej świetności wielkoprzestrzennemu założeniu
ogrodowo- krajobrazowemu, stworzonemu wokół rezydencji Czartoryskich w Puławach przez Izabelę księżnę Czartoryską na przełomie XVIII i XIX w., a także wspieranie wszelkiej działalności mającej na celu jego ochronę przed degradacją.

Fundacja pracuje nad kompleksowym programem ochrony i waloryzacji obiektu, z wykorzystaniem posiadanych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy opracowań
projektowo- konserwatorskich, a także koordynuje realizację jego poszczególnych etapów.

Fundacja Wspierania Historycznego Ogrodu Puławskiego prowadzi: herbarium, archiwum i księgozbiór
dotyczący ogrodu, finansuje utrzymanie założenia ogrodowego i oranżerii, zajmuje się wydawaniem i sprzedażą publikacji o ogrodzie puławskim, prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu historii założeń ogrodowych rezydencji puławskiej oraz botaniki i zoologii.

W 1998 r. wykonano projekt renowacji Łachy Wiślanej, stanowiącej jeden z elementów kompozycji parkowej,
który planowany jest do realizacji równolegle z pracami rewaloryzacyjnymi. W 2005 r. w oparciu o wytyczne
konserwatorskie wykonano opracowanie projektu rewaloryzacji ogrodu. Tego trudnego zadania podjął się
dawny Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie.

HerbariumIlość odwiedzin
licznik odwiedzin

Powrót do treści | Wróć do menu głównego