Ogród Puławski


Idź do treści

Organy Fundacji

O nas

Zgromadzenie Fundatorów


1. Prof. Seweryn Kukuła - Dyrektor IUNG-PIB
tel. (081) 886-34-21 w. 363

2. Mgr Janusz Grobel - Prezydent miasta Puławy
tel. (sekretariat) (081) 880-45-03

3. .... - Prezes Z. A. Puławy
tel. (081) 886-34-31 lub 887-60-11

4. Dr Adam Szponar - Ksiądz Proboszcz
Parafii Rzymsko-Katolickiej Wniebowzięcia NMP w Puławach
tel. (081) 888-89-00 lub 887-45-33

5. Dr Janusz Kalbarczyk - Rektor Puławskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Puławach
(081) 887-49-49 lub 888-81-11

6. Dr Krystyna Pohorecka - Dyrektor
Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa - Oddziału Pszczelnictwa
tel. (081) 886-42-08 lub 886-21-64

7. Dr Janusz Kazimierz Nowakowski - biznesmen
tel. (081) 886-24-34
Rada Fundacji1. Dr Adam Wołk - Przewodniczący Rady - biznesmen
tel. (081) 887-40-89 lub 0601-969-611

2. Mgr Michał Polkowski - Zastępca Dyrektora IUNG-PIB
tel. (081) 886-34-21 w.363

3. Wojciech Kuba V-ce Prezes Towarzystwa Przyjaciół
tel. 607587612

4. Ewa Wójcik - Wiceprezydent miasta Puławy
tel. (081)880-45-04

5. Mgr Grażyna Jabłonka - Kanclerz Puławskiej Szkoły Wyższej
tel. (081) 887-49-49 lub 888-81-11

6. Jadwiga Skowronek - przedstawiciel
Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa - Oddziału Pszczelnictwa
tel. (081) 887-94-69

7. Bogumił Rembowski - przedstawiciel
Parafii Rzymsko-Katolickiej Wniebowzięcia NMP w Puławach

8. Jerzy Żurawski - biznesmen
tel. (081) 881-00-20

Zarząd Fundacji


1. Prezes - Dr Grażyna Hołubowicz-Kliza e-mail: grazyna.kliza@gmail.com, IUNG-PIB


2.- V-ce Prezes - Dr Halina Kopron Z.A "Puławy"


3. Sekretarz - Mgr Dominik Lipski - IUNG-PIB


4. Skarbnik - Mgr inż. Jolanta Bojarszczuk - IUNG-PIB
tel. (081) 886-34-21 w. 354

5. Członek - Dr Andrzej Księżniak - IUNG-PIB

Ilość odwiedzin
licznik odwiedzin

Powrót do treści | Wróć do menu głównego