Ogród Puławski


Idź do treści

Ptaki legowe Ogrodu Pulawskiego

Przyroda

Klikając w zdjęcie ptaka usłyszysz jego odgłosy.

(Wymagana wtyczka QuickTime http://www.apple.com/quicktime/download/)

Perkozy

Perkozek
Tachybaptus ruficollis

okres występowania: IV - XI
okres lęgowy: IV - VII
liczba par: 1

Autor zdjęcia:
 whull@mangoverde.com

Kaczkowate

Łabędź niemy
Cygnus olor

okres występowania: III - XI
okres lęgowy: IV - VII
liczba par: 1

Krzyżówka
Anas platyrhynchos

okres występowania: III - XI
okres lęgowy: IV - VI
liczba par: 8

Gągoł
Bucephala clangula

okres występowania: IV - IX
okres lęgowy: IV - VI
liczba par: 1

Chruściele

Kokoszka wodna
Gallinula chloropus

okres występowania: IV - X
okres lęgowy: IV - VI
liczba par: 2

Łyska
Fulica atra

okres występowania: III - XI
okres lęgowy: IV - VI
liczba par: 2

Gołębie

Grzywacz
Columba palumbus

okres występowania: III - X
okres lęgowy: IV - VIII
liczba par: 23

Sierpówka
Streptopelia decaocto

okres występowania: I - XII
okres lęgowy: IV - VIII
liczba par: 3

Sowy właściwe

Puszczyk
Strix aluco

okres występowania: I - XII
okres lęgowy: III - VI
liczba par: 2

Dzięcioły

Krętogłów
Jynx torquilla

okres występowania: IV - IX
okres lęgowy: V - VI
liczba par: 1

Dzięcioł czarny
Dryocopus martius

okres występowania: I - XII
okres lęgowy: III - VII
liczba par: 1

Dzięcioł zielony
Picus viridis
okres występowania: I - XII
okres lęgowy: IV - VI
liczba par: 2

Dzięcioł duży
Dendrocopos major
okres występowania: I - XII
okres lęgowy: IV - VII
liczba par: 2

Dzięcioł średni
Dendrocopos medius
okres występowania: I - XII
okres lęgowy: IV - VI
liczba par: 3

Dzięciołek
Dendrocopos minor
okres występowania: I - XII
okres lęgowy: IV - VI
liczba par: 2

Jerzyki

Jerzyk
Apus apus
okres występowania: V - VIII
okres lęgowy: V - VIII
liczba par: 14

Jaskółki

Jaskółka oknówka
Delichon urbica
okres występowania: IV - IX
okres lęgowy: V - VIII
liczba par: 30

Krukowate

Kawka
Corvus monedula
okres występowania: I - XII
okres lęgowy: IV - VI
liczba par: 11

Wilgi

Wilga
Oriolus oriolus
okres występowania: V - VIII
okres lęgowy: V - VI
liczba par: 2

Szpaki

Szpak
Sturnus vulgaris
okres występowania: III - VIII
okres lęgowy: IV - VI
liczba par: 61

Sikory

Sikora bogatka
Parus major
okres występowania: I - XII
okres lęgowy: IV - VII
liczba par: 18

Sikora modra
(modraszka)

Parus caeruleus
okres występowania: I - XII
okres lęgowy: IV - VII
liczba par: 15

Sikora uboga
Parus palustris
okres występowania: I - XII
okres lęgowy: IV - VII
liczba par: 1

Kowaliki

Kowalik
Sitta europaea
okres występowania: I - XII
okres lęgowy: IV - VII
liczba par: 5

Pełzacze

Pełzacz leśny
Certhia familiaris
okres występowania: I - XII
okres lęgowy: IV - VII
liczba par: 3

Ilość odwiedzin
licznik odwiedzin

Powrót do treści | Wróć do menu głównego